Hovedregel:

Alle som har båtplass skal minst logge 10 turer pr kajakkplass i kalenderåret for å beholde sin plass.

Presiseringer:

  • Styremedlemmer har rett på båtplass så lenge de sitter i sitt verv
  • Aktivitetsledere + kan beholde/få båtplass ved å holde to aktiviteter pr kalenderår. (Kan søke ett friår)
  • Medlemmer med båtplass kan delta på minst 2 dugnader pr kalenderår for å beholde sin båtplass.
  • Medlemmer som bidrar på to dugnader årlig, kan få båtplass
  • Alle som har mer enn en kajakk i båthusene, skal få en god plass og for nr 2 og 3 mindre gunstige plasser. En god plass er imellom 2-4 rad på gamle båthus og båthus vest. Båthus øst blir for de som er mindre aktive.
  • Medlemmer med funksjonshemninger skal ha en tilpasset plass for kajakken.
  • Unntak for æresmedlem

Kajakker som ikke oppfyller krav til videre oppbevaring skal flyttet bort innen senest to uker.
Båthussjef kan fritt rokere på plasser etter behov og aktivitet vist at plasshaver
Båthusene skal være ryddige og rene. Det blir kun tillatt å henge vest og et spruttrekk på kajakk, forutsatt at de ikke hindrer andre å ta i bruk eller sette på plass sin kajakk.

Veggflater skal ikke brukes til oppbevaring av noen slag.

Alle kajakker SKAL merkes med navn og telefonnummer med vannfasttusj/gravert slik at vi kan få tak i medlemmet som eier den.

Klubbregler
1. Padlevett
2. Utstyrsliste
3. Bruks- og låneregler
4. Regler for utlån
5. Generelle ordensregler
6. Privat båthusplass