Oppgaver og kontaktinformasjon

•Kontrollutvalget har til hovedoppgave å se til at styret driver klubben i tråd med lover og regler, har en forsvarlig økonomistyring og følger opp vedtak fra klubbens årsmøte.

Kontrollutvalgets medlemmer:

•Leder: Hans Åsmund Strand – 90897691 – has@haugnett.no
•Medlem: Nina Heggertveit – 99297967 – nina@vormedalforlag.no
•Varamedlem: Torill Storesund – 45223858 – torilsto@gmail.com