Årskontingent senior- og juniormedlemskap kr 500,-

Årskontingent familiemedlemskap kr 700,-
Medlemskap for ikke-medlemmer med minimum NPFs Grunnkurs Hav:
Send en epost hvis du ønsker å forandre medlemskapet eller bli medlem.
Innmeldingsgebyr kr. 100,- kommer i tillegg til årskontingenten.
Grunnkurs Hav inkludert medlemskap i Haugesund Kajakklubb ut året:
Seniormedlemskap kr. 2000,- f.o.m. det året du fyller 20 år og eldre.
Inkl. grunnkurs og medlemskap ut året.
Juniormedlemskap. kr 1000,- f.o.m. det året du fyller 16 t.o.m. det året du fyller 19.
Inkl. grunnkurs og medlemskap ut året.
Teknikkurs Hav:
Voksne:
For medlemer av HKK: kr 1500,-
Ikke-medlemer inkl medlemskap ut året: kr 2000,-
Ungdommer:
For medlemer av HKK: 500,-
Ikke-medlemer inkl medlemskap ut året: 1000,-

Avmeldingsregler alle kurs

  • Avmelding senest 14 dager før kurstart: Full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr. 200,-
  • Avmelding senest 7 dager før kursstart: 50% refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr. 200,-
  • Avmelding mindre enn 7 dager før kursstart, samt manglende fremmøte: Ingen refusjon
  • Avmelding p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall etc.: Full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr. 200,-
  • Avbrutt kurs p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall etc: Tilbud om å fortsette kurset ved en senere anledning, men man må takke ja til minst et av kursene som holdes i neste runde (dvs. avbrudd om våren må fortsettes om høsten og avbrudd om høsten må fortsettes om våren).
  • Avbrutt kurs uten gyldig grunn: Ingen refusjon eller tilbud.