Klubben er organisert i Norges Idrettsforbund og Friluftslivets fellesorganisasjon gjennom Norges Padleforbund, og er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemskap. Driften baserer seg i all hovedsak på medlemmenes felles innsats og dugnad. Klubbens formål er å tilrettelegge for medlemmenes opplæring og padling, samt fellesskapet rundt kajakken, med vekt på sikkerhet på tur og hav.