Klubben er organisert i Norges Idrettsforbund og Friluftslivets fellesorganisasjon gjennom Norges Padleforbund, og er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemskap. Driften baserer seg i all hovedsak på medlemmenes felles innsats og dugnad. Klubbens formål er å tilrettelegge for medlemmenes opplæring og padling, samt fellesskapet rundt kajakken, med vekt på sikkerhet på tur og hav.

Klubben er en av Norges eldste kajakklubber – stiftet i 1935. Vi er i dag en i overveiende grad havpadleklubb, og har for tiden rundt 650 medlemmer (desember 2023) og et båthus med plass til over hundre kajakker. Deriblant godt over 50 klubbkajakker – de aller fleste innen segmentet havkajakk. Klubbkajakkene disponeres av medlemmene etter nærmere regler og opplæring.