Fellesepost til styret er post@haugesundkajakklubb.no

Leder: Arild Haugstulen
tlf 915 30 781 E-post: leder@haugesundkajakklubb.no
Kasserer: Arne Tjelle, tlf. 401 60 644 E-post: Kasserer@haugesundkajakklubb.no

Båthus-sjef: Øyvind Engedal Eik, tlf 480 04 222 E-post: baathus@haugesundkajakklubb.no
Torill Wistrøm Steffens
E-post: sekretaer@haugesundkajakklubb.no
Nestleder: Ivar Gudmundsen
tlf: 92283443
E-post: nestleder@haugesundkajakklubb.no
Tur og Aktivitetsansvarlig: May Britt Neverdal
Tlf 95913310
E-post: aktivitet@haugesundkajakklubb.no
Utstyrs Ansvarlig: Kristine Mæland
tlf: 47387112
E-post: utstyr@haugesundkajakklubb.no

Varamedlemmer:

Vara: Morten Nyborg,
tlf: 92243954
Vara: Kristin Brekke Hovland
tlf: 90698345