Styret i HKK: fra venstre: Øyvind, Margareth, May Britt, Torill, Gerd, Nils Magne, Hans Åsmund, Arild og Arne
Leder: Nils Magne Svendsen, tlf 47383895, E-post: leder@haugesundkajakklubb.no
Kasserer: Arne Tjelle, tlf. 401 60 644 E-post: Kasserer@haugesundkajakklubb.no
Båthus-sjef: Øyvind Engedal Eik, tlf 480 04 222 E-post: baathus@haugesundkajakklubb.no
Utstyrsansvarlig: May Britt Neverdal, tlf 95913310 E-post: utstyr@haugesundkajakklubb.no

Nestleder: Arild Haugstulen, tlf 915 30 781 E-post: web@haugesundkajakklubb.no
Sekretær: Toril Storesund, tlf 452 23 858
Tur og aktivitetsansvarlig: Gerd Gramshaug , tlf 98039333 E-post: aktivitet@haugesundkajakklubb.no

Varamedlemmer:

Vara: Hans Åsmund Strand, tlf. 908 97 691
Vara: Margareth Waage Kolbeinsen, tlf: 99013448

Epost til styret er post@haugesundkajakklubb.no