Fugler er ekstra sårbare i hekketiden og vi som padler må vise ekstra hensyn her. Miljødirektoratets nye, digitale kart gjør det enkelt å se i hvilke verneområder det er forbudt å ferdes mens fuglene hekker.

NB: Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land. Forbudet gjelder i perioden 15. april–15. juli.

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase&layerTheme=null&scale=320000&basemap=&center=-53697.71386641381%2C6622532.390182144&layers=0vICnk3qnR24

Nedenfor er noen av områdene som berøres av oss som padler på haugalandet: