Padling på hav og sjø kan og bør være en trygg aktivitet, men krever da kunnskap, respekt og erfaring i forhold de farvann det padles i.

Vi vektlegger derfor opplæring og sikkerhet under padling, og organiserer i sommerhalvåret jevnlig Grunnkurs Hav, samt bassengtreninger i vinterhalvåret og turer året rundt.

Ønsker du å bli medlem i klubben, padle sammen med andre og få opplæring i padling, da må du melde deg på et av våre Grunnkurs Hav.

Ønsker du informasjon,  kan du ta kontakt med oss via epost. Oppsøk gjerne også klubbhuset ved Smedasundet. Der er det ofte padlere tilstede.

Medlemskapet varer, som hovedregel, fra januar og ut året. Medlemskapet inkluderer en mer eller mindre fri tilgang på klubbens ca. 40 havkajakker året rundt. Informasjon om priser.