Ønsker du å delta i utforming og drift av HKK? Alle medlemmer som har lyst oppfordres til å delta aktivt i klubben. Klubben baserer seg på medlemmenes felles innsats for å få hjulene til å gå rundt, og «jo flere vi er …»

Vi arrangerer bl.a. flere dugnadskvelder hver sesong. Her foregår alt i fra rundvask til reparasjon av klubbens kajakker og utstyr, og er en fin mulighet for alle som vil ta i et tak. Vi sender vanligvis på forhånd epost til medlemmene når vi arrangerer dugnader.

Ønsker du å ta trenerløypa i Norges Padleforbund (Aktivitets-, Tur- eller Veileder HAV)? Klubben vil kunne støtte deg økonomisk i dette dersom du forplikter deg til etter aktivitetslederkurset er gjennomført, å arrangere noen aktiviteter eller holde et par nybegynnerkurs i våttkortstigen for kommende klubbmedlemmer.
Aktiviteter kan være så mangt, f.eks.
en klubbtur «Ut i det blå», kanskje en work-shop i surfing, eller lede en tur med litt bølgelek? Bare fantasien setter begrensinger 😀

Også de som ønsker å være med i klubbens styre, oppfordres til å gi lyd fra seg! Klubben har konstant behov for villig og friskt blod der. Kvinner oppfordres særlig til å melde sin interesse.

Medlemmene oppfordres også til å ta kontakt med styret mellom årsmøtene med de ideer og forslag til drift av klubben de måtte ha. Alt i fra ønsker om nytt klubbmateriell og turforslag til mer omfattende saker mottas gjerne. Still spørsmål om det er noe du lurer på.