1. Bare medlemmer som er 16 år og over og har gjennomgått NPF Nybegynnerkurs Hav” 2006-2009 eller “NPF Grunnkurs Hav” august 2009-), kan som alene ansvarlige låne klubbens kajakker og materiell.

2. Som hovedregel har organiserte klubbaktiviteter fortrinnsrett. Klubbkajakkene er da reservert ansvarshavende og deltakerne på disse. Andre medlemmer må levere lånte kajakker tilbake innen oppstarten av klubbaktiviteten, eventuelt vente til etter oppstart før de låner de av klubbens kajakker som da ikke er i bruk. Sjekk derfor alltid oppslag og aktivitetsprogram før du bruker klubbens kajakker og utstyr. Ønsker du likevel å bruke klubbens kajakker mens det pågår organiserte klubbaktiviteter, ta på forhånd kontakt med båthussjef for en eventuell tillatelse.

3. Før klubbkajakkens nummer inn i turprotokollen før du padler av gårde (klubbkajakkene er merket med nummer). Før ellers turprotokollen i henhold til instruks.

4. Sørg for at du kan padle og behandle den kajakk du låner forskriftsmessig (lukking av luker, bruk av ror/senkekjøl, justering av fotstøtter/pedaler, sete osv.), samt at du er skikket til å låne den (se regel nr. 10 under.).

5. Kajakker og alt utstyr skal vakses med såpevann som skal virke i minst 30 sekunder. Deretter skal alt utstyr spyles renet for saltvann og søl, og tørkes av etter bruk. Skyll særlig kajakkens metalldetaljer grundig med ferskvann. Ikke glem å også tørke ut av cockpit og lasterom. Alt skal plasseres på anviste plasser inne i båthuset: Klubbkajakkene lagres med lukene åpnet og baugen innerst; Pumpen legges i plastkasse under trappen, Spruttrekk og vester henges på veggen og årer plasseres i årestativet for klubbårer.

6. Sørg for at klubbkajakkene og utstyret under bruk vernes mest mulig for unødvendig slitasje. Sitt ikke oppi klubbens kajakker mens de ligger på land. Dette tillates til nød med klubbens kajakker i hardplast på plant og mykt underlag, men pass da på at de ikke dermed utsettes for spisse gjenstander. Ikke skrap opp kajakken ved å la den unødig gnisse mot underlaget ved ilandstigninger og lignende aktivitet. Utsett ikke årer for unødvendige belastninger, slag og fall ned på hardt underlag da de kan knekke og sprekke.

7. Løsbare deler, så som seter, sparkebrett, fotstøtter, ror og luker, skal ikke løsnes og fjernes fra kajakkene de tilhører.

8. Senk ned ror eller senkekjøl først når kajakkene er på vannet. Ror eller senkekjøler skal heves før kajakkene tas på land. De er utsatte og skjøre deler på kajakken. Bruk ikke makt om senkekjølen ikke vil ned! Vil ikke kjølen ned, er årsaken fordi du sitter i kajakken på land eller fordi småstein e.l. har kilt seg mellom senkekjøl og senkekjølhus – fjern ev. dette.

9. Skader og mangler ved klubbens kajakker og utstyr skal rapporteres i digital loggbok straks.

10. Ønsker du å padle klubbens tomanns-kajakker, havracere, racer- og turkajakker og andre kajakker det ikke er gitt opplæring på under nybegynnerpadlingen, skal du ha ett års medlemskap bak deg, ha opplæring på disse og bli godkjent av ansvarshavende i klubben før du har tillatelse til bruk. Disse kajakkene krever en viss grad av kunnskap og erfaring før en padler av gårde.

11. Om de øvrige familiemedlemmene ikke har NPF Grunnkurs (Nybegynnerkurs) Hav, er det de/n som har inngått medlemskapet og gjennomgått kurset som er ansvarlig for at de øvrige bedriver en padling og bruk av klubbhuset, kajakker, utstyr og nøkkelkort som er i overensstemmelse med klubbens regler. Familiemedlemmer uten kurs skal dermed alltid være i følge med familiemedlemmer som har kurs. Se forøvrig regel 1. over. Familiemedlemmer skal ikke tas med for opplæring/tur uten at du selv både har NPF Grunnkurs (Nybegynnerkurs) Hav og padleerfaring utover grunnkurset, slik at du hensiktsmessig kan hjelpe/redde både dem og deg selv under padling og ved velt. Vi anbefaler minst 40 timer i kajakk før en tar med andre ut og er ansvarlig for de.

12. Barn under 16 år har tilgang på klubbens utstyr kun i følge med voksne ansvarlige medlemmer med minst NPF Grunnkurs (Nybegynnerkurs) Hav. De skal under padling alltid være i følge med de/n voksne og skikkede padlere/n som må være i stand til å forsvarlig ta hånd om padlingen.