1. Bare medlemmer som er 16 år og over og har gjennomgått NPF Nybegynnerkurs Hav” 2006-2009 eller “NPF Grunnkurs Hav” august 2009-d.d), kan som alene ansvarlige låne klubbens kajakker og materiell.
 2. Som hovedregel har organiserte klubbaktiviteter fortrinnsrett. Klubbkajakkene er da reservert ansvarshavende og deltakerne på disse. Andre medlemmer må levere lånte kajakker tilbake innen oppstarten av klubbaktiviteten, eventuelt vente til etter oppstart før de låner de av klubbens kajakker som da ikke er i bruk. Sjekk derfor alltid oppslag og aktivitetsprogram før du bruker klubbens kajakker og utstyr. Ønsker du likevel å bruke klubbens kajakker mens det pågår organiserte klubbaktiviteter, ta på forhånd kontakt med båthussjef/utstyrsansvarlig for en eventuell tillatelse.
 3. Før klubbkajakkens nummer inn i digital loggbok før du padler av gårde (klubbkajakkene er merket med nummer). Før ellers digital loggbok i henhold til instruks.
 4. Sørg for at du kan padle og behandle den kajakk du låner forskriftsmessig (lukking av luker, bruk av ror/senkekjøl, justering av fotstøtter/pedaler, sete osv.), samt at du er skikket til å låne den (se regel nr. 10 under.).
 5. Alt utstyr spyles rent for saltvann og søl, og tørkes av etter bruk. Skyll særlig kajakkens metalldetaljer grundig med ferskvann. Tørk ut av cockpit og lasterom. Utstyr plasseres på anviste plasser inne i båthuset: Klubbkajakkene lagres med lukene åpnet og baugen innerst; Pumpen legges i plastkasse under trappen, Spruttrekk og vester henges på veggen og årer plasseres i årestativet for klubbårer.
 6. Sørg for at klubbkajakkene og utstyret beskyttes mot unødvendig slitasje. Sitt ikke oppi klubbens kajakker mens de ligger på land (med unntak av justering av pedaler før man går ut i vannet). Utsett ikke årer for unødvendige belastninger, slag og fall ned på hardt underlag da de kan knekke og sprekke.
 7. Ingen deler skal løsnes og fjernes fra kajakkene de tilhører.
 8. Senk ned ror eller senkekjøl først når kajakkene er på vannet. Ror eller senkekjøler skal heves før kajakkene tas på land og når det padles på grunne områder.
 9. Skader og mangler ved klubbens kajakker og utstyr skal rapporteres i digital loggbok straks.
 10. Ønsker du å padle klubbens tandem-kajakker og surfski det ikke er gitt opplæring på under nybegynnerpadlingen, skal du ha opplæring på disse av en aktivitetsleder.
 11. Når klubbmedlemmer tar med familiemedlemmer (uten opplæring) er medlemmet ansvarlig for sikkerheten og at klubbens regler følges. Vi anbefaler minst 40 timer i kajakk før en tar med andre ut og er ansvarlig for dem.
  Ta aldri med deg flere enn du i en krisesituasjon vet at du kan hjelpe.
 12. Medlemmer under 16 år har tilgang på klubbens utstyr kun i følge med voksne ansvarlige medlemmer med minst NPF Grunnkurs (Nybegynnerkurs) Hav. De skal under padling alltid være i følge med de/n voksne og skikkede padlere/n som må være i stand til å forsvarlig ta hånd om padlingen.