Padling er en fantastisk aktivitet som kan utføres av alle. Sikkerhet er en del av den totale padlegleden. Som medlem i HKK har du en stor grad av frihet til å padle som du vil. Denne friheten baserer seg på tillit, ansvar for egen sikkerhet, og at klubbens regler blir fulgt etter beste evne.
Alle har et felles ansvar for å være gode ambassadører for klubben, behandle utstyret med respekt, og legge opp padleturen ut fra egne/gruppas ferdigheter.