1. Hold klubbhuset og området utenfor rent og ryddig.
 2. Sørg for at klubbhuset og klubbens kajakker og utstyr forlates rett plassert og i den gode tilstand du selv ønsker å finne det.
 3. Klubbhuset med båthus skal være forsvarlig låst når det forlates. Innvendige dører skal lukkes og belysningen, med unntak av utelyset ved inngangsdøren, slukkes.
 4. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til klubbhuset når du er der.
 5. Nøkkelbrikken er din personlig, om du har familiemedlemskap, skal det kun brukes av familiemedlemmer som har fått full opplæring i klubben. Pass på nøkkelbrikke så det ikke mistes. Det skal ikke lånes ut til andre. Gi straks beskjed til kasserer ved tap av nøkkelbrikke.
 6. Kajakker og alt utstyr skal spyles rene for saltvann og søl, og tørkes av, etter bruk.  Kajakker og utstyr skal plasseres på anviste plasser inne i båthusene. Kveil opp slangen og skru av vannet etter bruk. Ved minusgrader skal det ikke spyles med vann!
 7. Skade eller mangler ved utstyr rapporteres dette i digital loggbok. Skade eller mangler på klubbhus rapporteres til styret
 8. Medlemmene er ansvarlige for sin bruk av klubbhuset og det utstyret de låner. Bruk det med forsiktighet og omtanke. Ved uforsiktig bruk vil det enkelte medlem være erstatningspliktig for skader og tap.
 9. Hærverk på klubbhus eller utstyr, samt brudd på oppsatte regler kan, i tillegg til erstatningskrav, medføre utvisning for kortere eller lengre tid.
 10. Ikke bruk andres private kajakker og utstyr uten tillatelse. Eiere av private kajakker har ikke tillatelse til å låne ut klubbens nøkkelbrikke om de ønsker å låne bort kajakken sin til ikke-medlemmer.
 11. Dusjen og garderoben med inngang fra klubbrommet er forbeholdt menn. Dusjen og garderoben med inngang fra gangen er forbeholdt kvinner.
 12. Deler av klubbhuset rengjøres jevnlig av renholdsfirma, men utenom det: Trenger lokalene vask, rengjøring eller rydding, ta et eget initiativ! Vaske- og rengjøringsutstyr ligger på klubbhuset. Still på dugnader for ytterligere vasking.
 13. Ta eget søppel med deg hjem, eller bruke stor søppeldunk plassert ute mellom byggene.
 14. Røyking og bruk av alkohol i klubbhuset er, som hovedregel, forbudt. Ved arrangementer i klubbens regi kan denne regel fravikes.
 15. Les og etterlev oppslag og annen informasjon fra styret.
 16. Vær miljøbevisst. Ta med deg søppel tilbake fra tur. Vis hensyn overfor naturen, for eksempel hekkende fugler og fugleunger. Kjenn til, og respekter, ferdselsforbudet (50 meter ut i sjøen) i sjøfuglreservater i områder der du padler (15. april til 31. juli.)  Etterstreb en sporløs ferdsel.
 17. Husk at du blir forbundet med Haugesund Kajakklubb når du er ute og padler. Oppfør deg derfor på en skikkelig måte, og vær en god ambassadør for klubben og padlesporten.