1. Hold klubbhuset og området utenfor rent og ryddig.

2. Sørg for at klubbhuset og klubbens kajakker og utstyr forlates rett plassert og i den gode tilstand du selv ønsker å finne det.

3. Klubbhuset med båthus skal være forsvarlig låst når det forlates. Innvendige dører skal lukkes og belysningen, med unntak av utelyset ved inngangsdøren, slukkes.

4. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til klubbhuset når du er der.

5. Nøkkelkortet er ditt personlige. Eventuelt din families, om du har familiemedlemskap, men i så tilfelle skal det kun brukes av familiemedlemmer som har fått full opplæring i klubben. Pass på kortet så det ikke mistes. Det skal ikke lånes ut til andre. Gi straks beskjed til kasserer ved tap av nøkkelkort.

6. Kajakker og alt utstyr skal spyles rene for saltvann og søl, og tørkes av, etter bruk.  Kajakker og utstyr skal plasseres på anviste plasser inne i båthusene. Kveil opp slangen og skru av vannet etter bruk.

7. Skader og mangler ved klubbhus og utstyr skal rapporteres til båthussjef eller noen andre i styret snarest.

8. Medlemmene er ansvarlige for sin bruk av klubbhuset og det utstyret de låner. Bruk det med forsiktighet og omtanke. Vis gjennom ansvarlig bruk at du er på høyde med den tillit som vises oss alle gjennom tilgangen vi har til våre felles verdier. Ved uforsiktig bruk vil det enkelte medlem være erstatningspliktig for skader og tap.

9. Hærverk på klubbhus eller utstyr, samt brudd på oppsatte regler kan, i tillegg til erstatningskrav, medføre utvisning for kortere eller lengre tid.

10. Ikke bruk andres private kajakker og utstyr uten tillatelse. Eiere av private kajakker har ikke tillatelse til å låne ut klubbens nøkkelkort om de ønsker å låne bort kajakken sin til ikke-medlemmer.

11. Dusjen og garderoben med inngang fra klubbrommet er forbeholdt menn. Dusjen og garderoben med inngang fra gangen er forbeholdt kvinner.

12. Deler av klubbhuset rengjøres jevnlig av renholdsfirma,  Men utenom det: Trenger lokalene vask, rengjøring eller rydding, ta et eget initiativ! Vaske- og rengjøringsutstyr ligger på klubbhuset. Still på dugnader for ytterligere vasking.

13. Tøm søppel i avfallsbeholderne! Matavfall skal ikke kastes i avfallsbeholderne på klubbhuset. Klubben er ikke tilsluttet offentlig avfallshåndtering, ta derfor i størst mulig grad eget søppel med hjem. Er avfallsbeholderne fulle, ta eget initiativ og frakt dem til offentlig avfallsplass. Gi kvittering for refusjon til kasserer.

14. Røyking og bruk av alkohol i klubbhuset er, som hovedregel, forbudt. Ved arrangementer i klubbens regi kan denne regel fravikes.

15. Les og etterlev oppslag og annen informasjon fra styret.

16. Vær miljøbevisst. Ta med deg søppel tilbake fra tur. Vis hensyn overfor naturen, så som til hekkende fugler og fugleunger. Kjenn til, og respekter, ferdselsforbudet (50 meter ut i sjøen) i sjøfuglreservater i områder der du padler (15. april til 31. juli.)  Etterstreb en sporløs ferdsel.

17. Husk at du blir forbundet med Haugesund Kajakklubb når du er ute og padler. Oppfør deg derfor på en skikkelig måte, og vær en god ambassadør for klubben og padlesporten.

a34