Referater fra styremøter fra og med 2014 finner du her:
https://1drv.ms/f/s!AkxD70Fsq81xgTW7PR8BiX-L1WRz

Referater fra årsmøter fra og med 2013 finner du her:
Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges også her senest en uke før gjeldende årsmøte.
https://1drv.ms/f/s!AkxD70Fsq81xgTe1dnTnONvy_gga

Lov for Haugesund Kajakklubb
Stiftet 24.05.1935, vedtatt av årsmøtet 06.03.2013, med senere endringer av 24.02.2021