Iblandt møter vi som padler på båter som har flagg hengende oppe. En bør vite om noen av disse flaggene for å forholde seg rett til den situasjonen man kan komme inn i. Nedenfor står et lite utvalg av flaggene som vi kan være obs på når vi er ute å padler og ser båter med flagg oppe:


Jeg har dykker nede.
Hold godt klar og
gå med sakte fart.

Jeg laster eller losser
eller fører farlig gods.

Jeg har havari. Sett
deg i forbindelse
med meg.

Hold klar av meg.
Jeg har vanskelig
for å manøvrere.

Jeg er i brann og
har farlig last ombord.
Hold godt klar av meg.

Jeg ønsker å opprette
forbindelse med deg.

Mann overbord!


Jeg bruker maskinkraften
akterover.

Hold klar av meg.
Jeg driver partråling.

Du stevner mot fare!


Jeg trenger assistanse.


Jeg trenger legehjelp.


«Jolly Roger»
– Gjem verdisaker og
kom deg unna!
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Flag_of_Norway-1024x745.png
Norske flagg – Ingen fare!

Dette er et utsnitt av flaggene, for komplett liste sjekk Wikipedia