Den enkelte har ansvar for egen padling.

 1. Bruk padlevest.
 2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett.
  Bruk farger som synes, du er den myke trafikanten på sjøen. Husk lys ved padling i mørket. Det anbefales å merke private kajakker med refleks.
 3. Kle deg etter vanntemperaturen.
  Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle med våte klær.
 4. Sjekk værmeldingen. Respekter vær og farvann.
  Du er utsatt i en kajakk, og du blir liten når det blåser opp. Kulde og motvind kan tappe krefter.  Gjør deg kjent med de farvannene du padler. Vend i tide!
 5. Vær bevisst egne ferdigheter. 
  Velg en kajakk  og utstyr du mestrer. Sjekk utstyret før turen.
 6. Vær godt rustet, selv på korte turer.
  Ha med redningsutstyr. Ta med ekstra klær og mat i vanntett pose.
 7. Informer andre om turplanene.
  Før deg alltid inn i klubbprotokollen før du drar og registrer deg når du kommer tilbake.
  Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Ta med  mobiltelefon / kommunikasjonshjelpemiddel, øv på å bruke det med våte og kalde fingre.
 8. Når flere padler i lag.
  Hold oversikt og sjekk regelmessig at alle er med.Vær lojal mot turleder og utnevnte hjelpere. Vend i tide.
 9. Vær et  godt forbilde.
  Jo mer erfaren du er jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med godt padlevett om ikke gode forbilder viser hvordan det gjøres i praksis. Opptre miljøbevisst. Husk sporløs ferdsel.
1. Padlevett
2. Utstyrsliste
3. Bruks- og låneregler
4. Regler for utlån
5. Generelle ordensregler