Turgruppe: Elin Olsgård (kontaktperson), Helene Bachmann, Arne Tommy Nilsen, Harald Bang, Jon Terje Staveland, Tove Valen

Båthusgruppe: Alf Lidal, Gerd Gramshaug (kontaktpersoner), Terry Breirem, Gunnar Kulseng, Harald Bang, Jostein Haavik, Svein Kallevik, Svein Lohne, Helene Halleraker, Arne Tommy Nilsen, Egil Lampe og Øyvind Eik.  Det Vil også være en representant fra styret (båthussjef).

Dugnadsgruppe (utstyr, kajakk): Rita Wegner (kontaktperson), Johannes Simonsen, Helene Bachmann, Ivar Kim Røkke og Terry Breirem, Arne Tjelle

Ung padle-gruppe: Ane Elise Bendi, Regina Kallevik, Richard Svelland og Åshild Hustoft.

Sponsorgruppe: