Til medlemmene i Haugesund Kajakklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 13.03.18 kl 19.00 i klubbens lokaler.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.18 til Haugesund Kajakklubb, pb. 149, 5501 Haugesund, eller på epost til haugesund_kajakkklubb@hotmail.com (NB! i eposten som ble sendt ut stod det .no, ikke .com i epost-adressen, men klubben får svaret ditt hvis du velger å svare på eposten med årsmøte-innkallingen).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via klubbens hjemmeside https://haugesundkajakklubb.no/referater/. Det opprettes også eget Facebook-arrangement der det vil være link til hjemmesida.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Marit Bjørnestad / v leder