Årets årsmøtet ble avholdt i klubbhuset den 21. mars. 37 medlemmer møtte opp. Referatet fra årsmøtet kan du lese her .