PGA: CORONA VIRUSET ER ÅRSMØTET AVLYST, NY INNKALLING VIL KOMME!!

Vi kaller alle våre medlemmer inn til årsmøte i Haugesund Kajakklubb torsdag 26. mars 2020 kl. 19:00 i klubbhuset.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til klubbens e-mail adresse innen 12. mars. Den nye mail-adressen er post@haugesundkajakklubb.no

Norges Idrettsforbund har laget en mal til forslag til årsmøtet som evt. kan benyttes. Prøv denne.

– Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden her