Årsmøtet 2021 avholdes 24. Mars kl 19.30 på et digitalt medium. Vi trenger derfor din påmelding til årsmøtet, det kan du gjøre ved å sende mail til post@haugesundkajakklubb.no med ditt navn og din e-postadresse.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2021 til post@haugesundkajakklubb.no.  Det ønskes at vedlagte mal nedenfor brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside https://www.haugesundkajakklubb.no/referaterlov/ med link til klubbens OneDrive: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALV2dOc42%5FL%2DCBo&id=71CDAB6C41EF434C%21183&cid=71CDAB6C41EF434C

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Haugesund Kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett o.l., se Haugesund Kajakklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haugesund Kajakklubb kontaktes på post@haugesundkajakklubb.no eller leder@haugesundkajakklubb.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret