Vi ser at det er fantastisk mange som møter på felles padlingene, og for å ivareta smittesporingen og passe på at ikke for mange møter til felles-padlinger (mtp HMS og at ansvarlig turleder ikke får for mange å holde orden på) så har vi igjen innført «billetter» på arrangementene.

Du finner disse i den digitale loggboken, på facebook og her på hjemmesiden under arrangementene. Det vil være linker overalt til disse.