561 er tallet, 561 dager med distanse, smittevern, desinfisering og mye frustrasjon! Nå kan vi endelig begynne å se til en normal tilstand i samfunnet og hos oss i HKK!

Hva vil det si for HKK? Jo! Vi åpner opp klubblokalene for fult! Dere kan bruke garderober som normalt, bruke treningsrommet og slippe å vaske alt med såpevann eller sprite ned!

Fra og med lørdag 25. september kl 16:00 går vi tilbake til normalen!

I løpet av pandemien har vi fått noen rutiner som vi skal videreføre:

  • Digital loggbok SKAL brukes når klubbutstyr lånes og på klubbens arrangement, samt melde om skader på utstyr. Vi retter også en spesiell oppfordring til de som har kajakker i privatbåthus om å bruke loggboken, dette vil danne grunnlag for hvem som kan bli flyttet på.
  • Alt av utstyr skal henges på sine respektive plasser.
  • Vi skal fortsette med å holde lokalene ryddige og rene. Det er viktig at alle bidrar til dette!

Vi vil også be dere om å vise hensyn til alle som fortsatt vil være ekstra påpasselig med distanse og smittevern!

Til slutt vil jeg takke alle våre medlemmer på vegnet av styret! Dere har gjort en fantastisk jobb med å følge smittevernregler, dere har bidratt på dugnader, turer og arrangementer! Vi hadde ikke fått dette til uten et godt sammarbeid sammen med dere!

Jeg har sagt dette før og sier det igjen: Det er lett å være styreleder når det er så mange flotte medlemmer i klubben som bidrar!

Styret v/
Nils Magne Svendsen
Styreleder