Kristin inviterer til padletur med leirdueskyting søndag 26.06.22. (Merk NY DATO!!!)

Oppmøte på klubbhuset kl. 09.00 for å laste opp kajakker og pakke nødvendig utstyr. Hvis mulig kjører vi private biler, evt. laster vi på hengeren. Deretter avreise til Førde i Sveio.

Her stopper vi ved Joavannet og «sjøsetter». Padleturen går ca. 12 -13 km i ferskvann, og vi kommer til å padle i både Joavannet og Liervannet. Kajakkene må dras ca. 200 meter når vi skifter vann.
NB:Begge vannene vi skal padle i er fri for vass-pest, så hvis du har brukt kajakken din i ett annet ferskvann før du blir med på denne turen; husk å vaske kajakken godt med såpevann eller klorvann.

Førde skytebane ligger i Joavannet, og her vil det bli anledning for de som vil å skyte leirduer med hagle. Sveio jakt-, fiske- og naturvernforening stiller med utstyr (inkl. hørselsvern) og standplass-leder. Opplæring blir gitt!

Av praktiske årsaker kombinerer vi matpause og skyting inne ved skytebanen. Det vil bli fyrt opp en fellesgrill, så ta gjerne med grillmat hvis du har lyst på det.

Pris: padleturen er i utgangspunktet gratis. Utgifter til kjøring deler vi på.
For å dekke inn kostnaden med leie av skytebane, standplassleder, leirduer og ammunisjon er prisen pr. person kr. 300,- Prisen inkluderer 1 serie (25 leirduer + ammunisjon), samt fellesgrill.

Hvis det er noen som har lyst på 2 runder med skyting vil neste serie koste 100 kr. ekstra.

Betaling kan skje på Vipps inne ved skytebanen.

Vi satser på å være ferdige på skytebanen senest kl. 17.00, og tilbake på klubbhuset ca. kl. 18.00.

Max antall deltakere: 8stk.

– Klikk her for påmelding –


Når du melder deg på: send en melding til Kristin på KBHO@BROADPARK.NO om du stiller med bil eller ikke.
Hvis du stiller med bil: har du plass til en ekstra kajakk i tillegg til din egen?

Hilsen Kristin