HKK er stadig i vekst, men drives fortsatt på dugnad. Dette gjør at alle medlemmer kan drive med en aktivitet ute i det fri til en gunstig pris med lav kontingent. Men med høy aktivitet kreves det vedlikehold av både båter og hus. Vi har flere flinke og pliktoppfyllende som er med på dugnader, men kan godt få med oss flere. Slik vi har organisert dugnader de siste årene er via grupper som Båthusgruppe og reparasjons gruppe (kajakker) mm

Med denne meldingen søker vi etter folk som har lyst til å være med å bidra. Om du har lyst til å være med på båthusgruppen, får du være med på små vedlikeholdsoppdrag som vi kaller ut til når det trengs. Om det ikke passer for deg akkurat den dagen kan du evt bidra med noe en annen dag, evt forberedelse i forkant. I alle dugnadsgruppene er det kjente folk som kan bistå med evt opplæring om det trengs. Vi er selvfølgelig veldig takknemlige for evt fagfolk i form av elektrikere, blikkenslagere, rørleggere, og snekkere også.

Det store prosjektet vi har tenkt med å sette i gang med nå er å heve taket på det eldste bygget, slik at vi kan nytte oss av loftet bedre her, da som reparasjonsloft for kajakker. Vi ønsker da også å endre noe på fasaden her med et vindehus og gjøre huset mer funksjonelt og mer estetisk i forhold til stilen på bygget. Vi har kun laget et utkast av bygget og håper det er noen i klubben som har arkitekt bakgrunn her som kan hjelpe oss.  Jobben med å løfte taket vil settes ut på anbud når den tid kommer og noe vil vi prøve å gjøre på dugnad. Jo flere som er med å bidra, dess mindre blir det å gjøre på hver enkelt

For de som føler de ikke har kompetanse på slike oppgaver, er det vanlig vedlikehold, orden og oppfølging på ting inne også. Fint om noen har lyst å bidra her også.

For å gjøre det enklere for deg å velge hvor du kan bidra setter vi opp noen grupper du kan melde deg interessert i å være med i (det er selvfølgelig lov å være med i flere grupper slik at du kanskje får være med på mer enn en dugnad i året 😉

Innegruppe (for garderober, trimrom, møterom og kjøkken)

Båthusgruppe (for ytre vedlikehold, maling og evt ordne ting på kajakkplasser)

Reparasjonsgruppe (Vedlikehold av kajakker, her trengs ingen kompetanse fra før – Vi lærer deg opp!)

Prosjektgruppe «Rep. Loft» (dugnad på nytt loft i sør)

Sponsor: (klubben trenger alltid midler og folk til å bidra med å skaffe disse)

Like mye gjelder egeninnsats som mange gjør uten at det er organisert i dugnader. f.eks.
– Opprydding, soping, snømåking, søppelrydding.
– Håndklær som er skittne, kan tas med hjem og kan vaskes og legges tilbake
–>Skriv det opp bidraget ditt i dugnadsboken som ligger i oppholdsrommet.

-Ønsker du å bidra med å holde innetreninger og lære opp oss andre med riktig bruk av treningsutstyr og trening av riktige muskelgrupper på en god måte? –> Ta kontakt!

-Vi trenger DEG for å få klubben til å leve!

Kontaktpunkt: facebook messenger, eller epost til post@haugesundkajakklubb.no eller kom på klubbkvelden i klubbhuset den 11.05.2022 kl 19:00.

FOR DE SOM ER MED PÅ DUGNAD ER DET FORUTEN OM DET SOSIALE OG AT EN BLIR KJENT MED ANDRE PADLERE PÅ EN ANNEN MÅTE, BLIR EN BELØNNET MED JULEBORD OG EN STILLER STERKT NÅR DET GJELDER TILDELING AV PLASS FOR EVT PRIVAT KAJAK

Mvh
Styret HKK