HKK stillte sterkt under friluftlivets dag med 18 frivillige som jobbet hele dagen i Djupadalen. Ved Eivindsvannet fikk ca 230 ivrige barn og voksne lov til å prøve padlingens gleder på en fantastisk solskinnsdag.