Viser til utsendt innkalling for årsmøtet. og datoen er satt til 22.02.2023 kl 19:00 på klubbhuset.

Alle saksdokumenter ligger som annonsert under:

TRYKK HER FOR SAKSDOKUMENTER

Vennligst send en mail til arsmote@haugesundkajakklubb.no om du vil komme slik at vi vet antallet som kommer mtp stoler og plass.

-Styret