Styret i Haugesund kajakklubb ønsker å få kjennskap til alle kritikkverdige forhold i klubben. Vi er takknemlig for å ha fått ett system fra idrettsforbundet slik at vi kan ta tak i saker på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som medlem i klubben har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på klubbens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i klubben

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot medlemmer er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Med denne portalen har alle medlemmer mulighet til å melde ifra og vite at saken du melder om blir behandlet på en profesjonell og diskré måte. Du finner egen knapp øverst på hjemmesiden som heter «Mitt varsel» for komme til varslings-portalen.

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-postadresse. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgiver behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.