Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Kajakklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 20. februar kl 19.00 i 2. etg på klubbhuset i Smedasundet 116. Ønsker du å delta så send påmelding til arsmote@haugesundkajakklubb.no innen 19. februar.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. februar 2023 til arsmote@haugesundkajakklubb.no.  Det skal brukes vedlagt mal om saker skal meldes inn.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest onsdag 13.02.2022. Dokumenter publiseres på følgende link: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALV2dOc42%5FL%2DCBo&id=71CDAB6C41EF434C%21183&cid=71CDAB6C41EF434C

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Haugesund Kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Haugesund Kajakklubbs lov, link https://haugesundkajakklubb.no/lov-for-haugesund-kajakklubb/.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haugesund Kajakklubb kontaktes på post@haugesundkajakklubb.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret