Klubben har fått ny aktivitetsleder. Dag Hovland kjørte fra Haugesund til Nevlunghavn — en tur på nærmere 400 km hver vei — for å ta aktivitetslederkurs, med nyinnkjøpt kajakk på taket. Ansiktet er kanskje godt kjent for flere allerede, Dag har nemlig vært bassengvakt for flere bassengtreninger nå i vinter. Dag ble også valgt inn i styret i Haugesund Kajakklubb på årsmøtet i februar.

Dag er en høyt motivert person, og vi er veldig glade for å ha han med på aktivitetslederlaget.