Det er p.t. ingen kajakker til salgs

Regler for salg av kajakk:

Kajakkene selges til høystbydende med følgende metode:
-Minstepris er  kr 1500,-
-Budene legges inn som kommentarer på siden til de respektive kajakkene og er bindende.
-Budene legges inn med med navn og telefonnummer og beløp
-Budslutt lørdag 10. juni kl 12:00 ev. 5 minutter etter siste bud.
-Kajakken må hentes innen en uke. (Hvis ikke selges de til den som har nest høyeste bud)
-Budøkning på minimum  kr 100,-
-Alle bud blir godkjent av klubben før de publiseres, så det vil være en forsinkelse fra du legger inn budet i kommentarfeltet til det vises. (så i teorien kan andre ha lagt inn bud før deg. Første bud gjelder. Hvis to like bud kommer inn, så er det kun første som blir publisert!)