– Klubbturer og arrangementer vil bli annonsert på kortere varsel via epost, nettside og facebook.