Til medlemmer av Haugesund Kajakklubb:

Konsekvenser av korona-utbruddet;
– Utsettelse av Årsmøte,
– Avlysning av arrangementer
– Regler om vask og hygiene.

Utsettelse av årsmøte.

Styret i Haugesund Kajakklubb har besluttet å utsette årsmøtet 2020 til etter påske. Ny dato blir offentliggjort på et senere tidspunkt. Beslutningen er en følge av det pågående korona-utbruddet og er i tråd med beslutning fra NIF’s generalsekretær. (https://www.idrettsforbundet.no/…/viktig-informasjon-vedro…/)

All trenings-aktivitet avlyses.

I tråd med beslutning fra norske myndigheter og NIF vil all organisert trening i klubbens regi bli avlyst inntil videre. I første omgang gjelder dette planlagt tur til Bokn og Fosen 21. mars. Det vil heller ikke bli arrangert felles treninger i trimrommet og trimrommet stenges helt av i perioden.
Flere turer og kurs kan bli avlyst fremover – følg med på informasjon fra klubben.
Uorganisert privat padling er fortsatt tillatt.

Vask og hygiene.

Som følge av korona-utbruddet vil vi også sette fokus på hygiene – et viktig tiltak for å hindre spredning av smitte. Vær nøye med håndvask ved opphold i klubbhuset. Sprit er plassert ut i klubbhuset.

Hilsen styret