Flere og flere spør om de har lov til å ta en kajakk og ha på overnattingstur.
Vi kan kort oppsummere det slik:

  • Om en kajakk skal benyttes til overnattingsturer skal dette godkjennes på forhånd av utstyrsansvarlig i HKK.

Dvs vi vil hovedsaklig prøve å være positive og behjelpelige til alle som spør
(men vi må ha kontroll på hvor utstyret er til enhvertid!).

-Forbeholdet er om det er arrangement den samme perioden som krever flere kajakker, og da kan vi ikke låne ut for mange mtp at kurs etc skal ha førstevalget for utstyret. Har du spørsmål om dette eller ønsker å spørre om lov til å benytte kajakk til overnatting så ta kontakt med utstyrsansvarlig på:

utstyr@haugeusndkajakklubb.no