Flott artikkel fra klubben i Haugesund Avis i dag (07.07.2021). Viktig sak for klubben å få minnet alle om oss som «myke trafikanter» på vannet.

Les artikkelen i sin helhet her!
–> https://www.h-avis.no/kajakklubben-frykter-ulykker-de-kan-skade-og-treffe-andre/s/5-62-1208068