Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Kajakklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 8. februar kl 19.00 på en digital plattform. Ønsker du å delta på digitalt
årsmøte sendes påmelding til arsmote@haugesundkajakklubb.no innen 7. februar.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. Januar 2022 til
arsmote@haugesundkajakklubb.no. Det skal brukes vedlagte mal om saker skal meldes inn.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest tirsdag
01.02.2022. Dokumenter publiseres på følgende link:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALV2dOc42%5FL%2DCBo&id=71CDAB6C41EF434C%21183
&cid=71CDAB6C41EF434C

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Kajakklubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Haugesund Kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett
og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Haugesund Kajakklubbs lov, link https://haugesundkajakklubb.no/lov-for-haugesund-kajakklubb/.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haugesund Kajakklubb kontaktes på
post@haugesundkajakklubb.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret