Oppmøte på klubbhuset kl. 09.00 for å laste opp kajakker og pakke nødvendig utstyr.

Hvis mulig kjører vi private biler, evt. laster vi på hengeren.

Deretter avreise til Førde i Sveio. Her stopper vi ved Joavannet og «sjøsetter».

Padleturen går ca. 12 -13 km i ferskvann, og vi kommer til å padle i både Joavannet og Liervannet. Kajakkene må dras ca. 200 meter når vi skifter vann.
Det skjer 2 ganger i løpet av turen.

Begge vannene vi skal padle i er fri for vass-pest, så hvis du har brukt kajakken din i andre vann før du blir med på denne turen; husk å vaske kajakken godt med såpevann eller klorvann.

Førde skytebane ligger i Joavannet, og her vil det bli anledning for de som vil å skyte leirduer med hagle. Sveio jakt-, fiske- og naturvernforening stiller med utstyr (inkl. hørselsvern) og standplass-leder. Opplæring blir gitt!

Lunch: vi fyrer opp en grill, så ta gjerne med noe å grille. Ellers husk mat, litt snacks og drikke for hele dagen.

Pris: padleturen er i utgangspunktet gratis. Utgifter til kjøring deler vi på.

For å dekke inn kostnaden med leie av skytebane, standplassleder, leirduer og ammunisjon er prisen pr. person kr. 250,-

Prisen inkluderer 1 serie (25 leirduer + ammunisjon), samt fellesgrill. 

Hvis det er noen som har lyst på 2 runder med skyting vil neste serie koste 100 kr. ekstra. Betaling tar vi på Vipps inne ved skytebanen.

Vi satser på å være ferdige på skytebanen senest kl. 17.00, og tilbake på klubbhuset ca. kl. 18.00 – 18.30.

Max antall deltakere: 8 stk. 

Når du melder deg på: gi beskjed om du stiller med bil eller ikke. Hvis du stiller med bil: har du plass til en ekstra kajakk i tillegg til din egen?

PÅMELDING PÅ FØLGENDE LINK: https://padleboken.no/logg/?EVENT=378

Hilsen Kristin